Ernstige osteoporose

laatst gewijzigd op 09-10-2014


Iedereen die de botdichtheid laat meten krijgt te maken met de uitslag. Die uitslag wordt weergegeven door de T-score. Wat die uitslag betekent leest u hieronder:


De mate van afwijking van het gemiddelde hebben we bij het meten van de botdichtheid met een DXA-apparaat opgedeeld in vakjes:

  • Van -1 tot +1 is dan normaal (“rondom het gemiddelde”).

  • Van +1 tot +2 en alles daarboven is beter dan normaal “prima”.

  • Van -1 tot -2,5 is lager dan normaal maar nog geen osteoporose. Er is sprake van verminderde botmassa (dit noemt men ook wel osteopenie).

  • Lager dan -2,5 is veel lager dan normaal = osteoporose (des te lager des te ernstiger).

  • Men spreek over een ernstige osteoporose als er sprake is van een lage botdichtheid en botbreuken.
BEHANDELING BIJ ERNSTIGE OSTEOPOROSE


PTH – INJECTIES

PTH is een onderdeel van het natuurlijk in het lichaam voorkomend bijschildklierhormoon of parathyreoïd hormoon (PTH) dat de calciumhuishouding in het lichaam regelt. Een dagelijkse onderhuidse injectie doet het aantal en de activiteit van de botbouwende cellen toenemen, zodat niet alleen verloren gegaan bot wordt hersteld, maar ook nieuw bot gevormd wordt.


Er zijn sterke aanwijzingen dat structuur van bot wordt hersteld en pijn door kleine breukjes minder wordt. Omdat steeds een kleine hoeveelheid PTH in het bloed komt bij een dagelijkse onderhuidse injectie wordt alleen de botaanmaak gestimuleerd en veel minder de botafbraak.


Bij het continue toedienen van PTH of chronisch verhoging van PTH door een te snel werkende bijschildklier wordt juist de afbraak gestimuleerd. Met PTH – injecties krijgt men dus meer bot en nieuw bot. Belangrijk is om na deze behandeling bisfosfonaten te gebruiken om het nieuwe bot goed van botmineraal te voorzien.

De behandeling duurt 24 maanden, afhankelijk van het type PTH wat u voorgeschreven krijgt.


PTH – injecties worden alleen voorgeschreven aan postmenopauzale vrouwen (vrouwen die gedurende een jaar niet meer menstrueren) met een ernstige osteoporose en al meerdere (wervel)breuken. Het zijn patiënten die ondanks het gebruik van andere anti-osteoporose geneesmiddelen toch nog wat hebben gebroken of die deze middelen niet kunnen of mogen gebruiken. Soms kan de ziektekostenverzekering ook toestemming voor vergoeding aan mannen verlenen.


PTH wordt voorgeschreven als teriparatide (Forsteo®) of parathyroid (Preotact®), maar kan niet worden voorgeschreven door de huisarts. De huisarts moet patiënten met een ernstige osteoporose dus doorsturen naar de specialist voor deze behandeling. PTH wordt in de meeste gevallen thuis bezorgd door een speciale apotheek. Verpleegkundigen van deze apotheek zorgen voor een goede uitleg voor het gebruik.


Na een behandeling met dit middel zal in de meeste gevallen weer gestart met een ander geneesmiddelen tegen osteoporose, om het nieuw opgebouwde bot zolang mogelijk vast te houden.


Bijwerkingen

De meest gemelde bijwerkingen zijn: pijn in armen en benen (extremiteiten), misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Minder vaak gemelde bijwerkingen zijn: verhoogde cholesterolwaarden in bloed; depressie; flauw gevoel; onregelmatig hartritme; kortademigheid; pijn op de borst; spierkramp; vermoeidheid; zenuwpijn in het been; verlies van energie en toegenomen transpiratie (zweten). Heel zelden zien we een irritatie van de huid op de plek waar geïnjecteerd wordt. Soms treedt als bijwerking een verhoogd calcium op in het bloed waardoor de dosering aangepast moet worden.PERCUTANE VERTEBROPLASTIEK / KYPHOPLASTIEK WORDEN IN NEDERLAND NIET (MEER) VERGOED EN NAUWELIJKS (MEER) TOEGEPAST

 

zie ook http://www.vertebroplastiek.nl