Informatie over Osteoporose

Informatie over Osteoporose

Osteoporose is een aandoening als gevolg van de afname van bot-massa, waardoor de dichtheid van de boten verlaagd – niet voor niets wordt de aandoening ook wel botontkalking genoemd. Een lagere botdichtheid (poreuze botten) resulteert in zwakkere botten en daarmee een groter risico op botbreuken. Het risico op botbreuken neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt en de aandoening treft dan ook met name mannen en vrouwen van 75 jaar of ouder, waarbij vrouwen van vijftig jaar en ouder vanwege de menopauze al een grotere kans hebben op botbreuken door botontkalking dan mannen. Deze botbreuken als gevolg van de aandoening komen voornamelijk voor in de wervelkolom, bekken, heul, bovenarm en pols.

Oorzaken

Voor een goede opbouw van de massa van de botten zijn onder andere goede voeding (met genoeg vitamine D, magnesium en calcium, maar zonder te veel eiwit en suiker), lichaamsbeweging en blootstelling aan zonlicht belangrijk. De botmassa begint bij iedereen, ongeacht de botmassa, vanaf ongeveer zijn of haar veertigste af te nemen en dergelijke leeftijdsgebonden veranderingen van de botten zijn dan ook de de belangrijkste oorzaken van de aandoening. Bij vrouwen komt hier de lagere hoeveelheid oestrogeen vanwege de menopauze bij, en bij mannen vanaf ongeveer zeventig jaar komt het vaker door tekorten aan testosteron en oestrogeen. Naast dergelijke leeftijdsgebonden oorzaken kan ook roken, slechte lichaamsbeweging of een teveel aan alcohol bijdragen aan de totstandkoming van de aandoening. Eén van de belangrijkste oorzaken is echter, naast de leeftijd, gebrek aan belasting, waardoor bot tegen de verdrukking in gaat groeien.

Symptomen

Botontkalking zelf geeft geen klachten; het zorgt enkel voor een verhoogd risico op breuken in bijvoorbeeld de pols of de heup. Daarnaast kan het zijn dat de rugwervels inzakken, wat ertoe leidt dat een persoon kleiner wordt en krommer gaat lopen. Het kan voorkomen dat ingezakte rugwervels leiden tot pijn in de rug en pijn bij staan, zitten of lopen, maar puur botontkalking geeft maar zelden pijn of andere klachten.

Behandeling

Botontkalking wordt vaak pas ontdekt als er al een botbreuk is of meerdere botbreuken zijn. Bij een verhoogd risico op het krijgen van botontkalking, bijvoorbeeld als één van de ouders het heeft, kunnen medicijnen ook preventief voorgeschreven worden door artsen. Over het algemeen worden medicijnen tegen botontkalking echter alleen voorgeschreven als de dichtheid van de botten sterk afgenomen is. Dit kan alleen vastgesteld worden door middel van een speciale röntgenfoto; een gewone röntgenfoto kan de dichtheid van de botten niet meten.

Preventie

Maatregelen die zelf genomen kunnen worden om botbreuken te voorkomen zijn maatregelen die de kans op het vallen verminderen. Hierbij valt te denken aan een rollator, wandelstok of heupbeschermers. Slaapmiddelen of kalmeringsmiddelen worden bij voorkeur zo min mogelijk gebruikt, en vitamine D, calcium en magnesium worden zoveel mogelijk verkregen uit voeding of supplementen om de botontkalking enigszins te verminderen. Daarnaast is het belangrijk om in beweging te blijven (bij voorkeur minstens vijftien minuten per dag) en om genoeg daglicht te zien. Tot slot kan het slim zijn om snoertjes, matten, rommel en andere voorwerpen waarover je makkelijk kan struikelen direct op te ruimen of weg te werken.

Stichting en vereniging

In Nederland zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor de bekendheid van de aandoening. De Osteoporose Stichting heeft als doel bekendheid geven over de oorzaak, preventie en behandeling van botontkalking. Hierbij richt de stichting zich zowel op het algemene publiek als op patiënten en medewerkers in de gezondheidszorg. De stichting acht het stimuleren van preventie en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten belangrijk. Daarnaast stimuleert de stichting wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot deze aandoening. De Osteoporose Vereniging is een patiëntenvereniging voor Nederlandse patiënten. Het is een vrijwilligersorganisatie die verschillende activiteiten organiseert. De vereniging vindt hierbij een aantal dingen belangrijk: belangenbehartiging, informatie voorlichting, en onderling contact